Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisach internetowych, których operatorem jest Rondo Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Dla zapewnienia najwyższego standardu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. Poniżej chcemy poinformować o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych oraz o kwestiach powiązanych z tematyką ochrony danych osobowych.

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika.

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest operator serwisu, zarejestrowany jako:
Rondo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: Rondo Sp. z o.o. lub „Administrator”)
Ul. Fabryczna 1A
34-300 Żywiec
REGON: 070697469
NIP: 553-11-75-462
KRS: 0000125189
e-mail: sklep@tatonka24.pl
tel. +48 502152890

Użytkownik serwisów internetowych może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane u Administratora, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych przykazując nam odpowiednie żądanie.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Rondo Sp. z o.o. według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, listem, a także korzystając z wymienionych powyżej lub w regulaminie danych kontaktowych.

2. Gromadzenie danych.

Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników serwisów internetowych gromadzone są na trzy sposoby:

A) Poprzez dobrowolnie wprowadzenie ich w formularzach serwisów internetowych Administratora.

B) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisów internetowych Administratora („cookies”, IP).

C) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego serwisów internetowych Administratora.

c.d. A) Informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika.

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał Administratorowi podczas rejestracji i tworzenia konta Klienta, a które są niezbędne w celach realizacji zlecenia Klienta. O podanie danych osobowych Administrator prosi Użytkowników korzystających z formularzy zakupowych, rejestracyjnych i kontaktowych w celu rejestracji konta Klienckiego, dokonania zamówienia, zapisania się do newsletteru czy zadania pytania. W trakcie rejestracji Rondo Sp. z o.o. informuje Użytkownika, o tym które dane są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji zlecenia.

c.d. B) Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów.

Podczas korzystania z serwisów internetowych Rondo Sp. z o.o., dane gromadzone są za pośrednictwem plików „cookies” – są to pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki „cookies” przechowują jedynie dane wymagane przez serwis internetowy do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron internetowych w przypadku zalogowania się do swojego konta w serwisach internetowych (więcej o plikach „cookies” w dalszej części Polityki Prywatności). Dodatkowo każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Rondo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie do analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny oraz do prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów internetowych.

Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Mechanizm „cookies”.

W celu zapoznania się lepiej z tematyką plików „cookies” w poniższych punktach podajemy rozbudowane informacje na ich temat.
Termin „plik cookie” lub „cookies” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów internetowych. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania serwisów internetowych. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie.

V. Rondo Sp. z o.o. przechowuje pliki „cookies” na komputerach Użytkowników w celu:
– właściwego dopasowania serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
– zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika,
– tworzenia statystyk oglądalności serwisów internetowych, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy serwisów internetowych korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisów internetowych ponownie wpisywać loginu i hasła,
– zapisaniu danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu serwisów internetowych ich nie tracić.

VI. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w serwisach internetowych administrowanych przez Rondo Sp. z o.o.:

1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są następujące rodzaje plików:
a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

VII. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

VIII. Rondo Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na administrowanych stronach internetowych.

IX. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies w tym ich blokowania dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz na stronach internetowych producentów przeglądarek.

4. Przetwarzanie danych osobowych.

I. Dane zbierane w ramach serwisów internetowych Administratora służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony tychże serwisów. Rondo Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, płeć, adres do doręczeń (korespondencyjny), e-mail, numer telefonu.

II. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z niezbędnymi działaniami związanymi z realizacją zlecenia Klienta, w szczególności przetwarzaniem zamówień i zwrotów, realizacją wysyłek, wysyłaniem SMS-ów lub wiadomości e-mail (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

III. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez Rondo Sp. z o.o., m.in.:
a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
b) dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów,
c) udziału w programach lojalnościowych,
d) odstąpienia od umowy,
e) rozpatrywania reklamacji,
f) wysyłania ankiet mających na celu uzyskanie oceny jakości usług,
g) zgłoszenia uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Rondo Sp. z o.o.,
h) wysyłania newsletterów,
i) prowadzenia statystyk .

IV. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu
i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newsletteru, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez Rondo Sp. z o.o., podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody informujemy Użytkownika o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej.

V. Rondo Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji produktów/usług lub przedstawienia uwag do produktów/usług. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

VI. Odbiorcami przetwarzanych przez Rondo Sp. z o.o. danych osobowych (pełna lista znajduje się poniżej) są jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji i systemów teleinformatycznych. Organy, jak np. sądy i inne organy ścigania również mogą uzyskać dostęp do danych – oczywiście tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Google Inc. – Cele marketingowe i statystyczne

PayPro S.A. – Obsługa płatności

Przelewy24 – Obsługa płatności

PayU S.A. – Obsługa płatności
Krajowy Integrator Płatności S.A. – Obsługa płatności
InPost S.A. – Doręczanie przesyłek do adresatów
DHL Parcel Polska Sp. z o.o. – Doręczanie przesyłek do adresatów
Poczta Polska S.A. – Doręczanie przesyłek do adresatów
Rondo Sp. z o.o. – Właściciel domeny internetowej

VII. Dane zbierane w ramach serwisów internetowych nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Rondo Sp. z o.o. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Rondo Sp. z o.o. firmy wspierające obsługę systemu informatycznego, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

VIII. Państwa dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na analizie danych transakcyjnych i osobowych (płeć) w celu jak najlepszego dopasowania treści marketingowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji programów lojalnościowych, okresowych promocji czy newsletterów, jednak Rondo Sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Państwa wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany – to użytkownik decyduje, jak wykorzysta przedstawioną mu ofertę.

IX. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisów internetowych, Rondo Sp. z o.o. może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

X. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

XI. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

XII. Dane osobowe Użytkowników serwisów internetowych Administratora będą przetwarzane do chwili całkowitej realizacji zlecenia lub do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika. Rondo Sp. z o.o. zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 48 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, ale tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji tychże danych.

XII. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Rondo Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod następujące dane:
e-mail: sklep@tatonka24.pl
tel. +48 502152890

I. Rondo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwisy internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy internetowe.

II. Serwisy Rondo Sp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu do inne witryn, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Rondo Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisów internetowych Rondo Sp. z o.o.

6. Zmiany.

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w serwisach internetowych, Rondo Sp. z o.o. zamieści odpowiednią modyfikację na swoich stronach internetowych.

Prosimy również o zapoznanie się z pełnym regulaminem serwisu internetowego.

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt, zawsze chętnie pomożemy.
tel. +48 502152890
e-mail: sklep@tatonka24.pl